FINISAŻ WYSTAWY
„WOKÓŁ DĄBROWY
– LUDZIE, KRAJOBRAZ, ARCHITEKTURA”

ZDJĘCIA

Zdjęcia: S. Kordaczuk.