Wybrane wydawnictwa i pamiątki można nabyć
w siedzibie muzeum, zamówić telefonicznie pod numerem (25) 641 26 20 bądź drogą elektroniczną
na adres: dabrowa@muzeumsiedlce.art.pl.

SPOSÓB ZAPŁATY:
za zaliczeniem pocztowym lub dokonując przedpłaty
na konto (cena+koszt przesyłki).

NUMER KONTA:
PKO Bank Polski w Siedlcach 32 1020 1026 0000 1202 0231 9333.

Aktualnie oferujemy następujące wydawnictwa

Widok okładki szczegółowego informatora o Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie
Dąbrowa. Dzieje wsi, majątku i Muzeum Ziemiaństwa, red. S. Kordaczuk, Siedlce 2017 r.

Jest to pierwsza publikacja poświęcona historii wsi, majątku oraz Muzeum Ziemiaństwa. Rozdziały poruszają wątki tematyczne pozwalające zapoznać się z historią wspomnianego miejsca, procesem odbudowy , ekspozycją wnętrz przełomu XIX i XX wieku oraz otaczającą przyrodą. Książka jest bogato ilustrowana fotografiami pochodzącymi ze zbiorów prywatnych oraz archiwalnych. Album wydany w twardej oprawie.

Cena: 35 zł
Widok okładki przedstawiający pałac w Konstantynowie
Udział ziemian w odzyskaniu niepodległości Polski w 1918 roku, red. S. Kordaczuk, Siedlce 2020 r.

Ósma publikacja poświęcona tematyce ziemiańskiej. Zawiera referaty wygłoszone podczas sesji naukowej o tym samym tytule zorganizowanej w czerwcu 2018 r. w Muzeum Regionalnym w Siedlcach.

Cena: 30 zł
Widok okładki przedstawiającą elewację ogrodową dworu w Dąbrowie
Życie codzienne ziemiaństwa polskiego w XIX i XX wieku, red. S. Kordaczuk, Siedlce 2018 r.

To siódma publikacja poświęcona tematyce ziemiańskiej. Zawiera 6 referatów wygłoszonych podczas sesji naukowej o tym samym tytule zorganizowanej w 2016 r., poprzedzonych wstępem dyrektora Andrzeja Matuszewicza. Publikacja przybliża nieznane fakty związane z ziemiaństwem, wskazując na niebagatelną jego rolę. Istotnym uzupełnieniem wydawnictwa są fotografie stanowiące swoiste dopełnienie tekstów. Wydawnictwo wydane w twardej oprawie.

Cena: 30 zł
Widok okładki na elewację frontową dworu w Dąbrowie
Dawne siedziby ziemiańskie wobec współczesnych wyzwań gospodarczych i szans turystycznych, red. S. Kordaczuk, Siedlce 2016 r.

Jest to szósta publikacja poświęcona problematyce szlachecko-ziemiańskiej. Zawiera dziewięć referatów wygłoszonych podczas sesji ziemiańskiej zorganizowanej w 2014 roku, poprzedzonych przedmową dyrektora Andrzeja Matuszewicza. W publikacji zamieszczono również fotografie ilustrujące obrady sesji, wycieczkę posesyjną oraz stan obecny obiektów dworskich i pałacowych znajdujących się w naszym regionie.

Cena: 30 zł
Widok okładki
Siedlce. O Mieście ze wspomnień, S. Kordaczuk, Siedlce 2020 r.

Kolejna pozycja o Siedlcach i regionie wydana z wykorzystaniem głównie prywatnych materiałów archiwalnych, członków Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów i rodzinnych zbiorów osób zaprzyjaźnionych z Muzeum Regionalnym w Siedlcach. Jest ona kontynuacją wydawnictw autora, prezentujących dzieje Siedlec i regionu.

Cena: 35 zł
Widok okładki informatora wystawy czasowej
Ziemianka na Podlasiu w XIX i I połowie XX wieku, Jolanta i Marek Michniewscy, Siedlce 2016 r.

Informator o wystawie „Ziemianka na Podlasiu w XIX i i I połowie XX wieku” w formie poziomej książki formatu B5.
Zawiera informacje o wystawie oraz wybrane fotografie przedstawiające zbiory Jolanty i Marka Michniewskich.

Cena: 7 zł
Widok okładki przedstawiająca kolędników
Kolędowanie. Wschodnie Mazowsze, południowe Podlasie, opr. Wanda Księżopolska, Siedlce 2017 r.

Publikacja zwiera teksty kolędników, charakterystyczne dla pogranicza podlasko-mazowieckiego, opracowane w formie scenariuszy, znane z lokalnej bożonarodzeniowej tradycji ustnej z powiatów: siedleckiego, węgrowskiego, sokołowskiego, garwolińskiego, mińskiego i otwockiego. Teksty zapisali uczestnicy dawnego kolędowania oraz osoby zainteresowane utrwaleniem zanikającej lokalnej tradycji ludowej w latach 1988-1992. Wybrane scenariusze zawierają opracowania nutowe. W książce znajdziemy bogatą dokumentacje fotograficzną, prezentującą grupy kolędnicze. Dr Tomasz Rokosz z Instytutu Muzykologii KUL, we wstępie scharakteryzował przytoczone typy kolędowania bożonarodzeniowego z podkreśleniem kompetencji kulturowych osób zapisujących teksty. Książka wydana w twardej oprawie, w nakładzie tylko 100 egzemplarzy. Teksty zgromadziła, przechowała i opracowała Wanda Księżpolska, autorka wystaw muzealnych, dokumentująca i ujawniająca w formie cyklu prezentacji folklor słowny i muzyczny regionów otaczających Siedlce: „Żywa tradycja – pamięć pokoleń”. Za ten projekt otrzymała nagrodę „Za zasługi dla kultury ludowej” im Oskara Kolberga. Wybrane tematy opracowała w formie publikacji książkowych.

Cena: 47 zł
Rozwikłane tajemnice wojny polsko-bolszewickiej, red. S. Kordaczuk, A. A. Ostanek, Siedlce 2022 r.

Książka jest podsumowaniem badań nad zagadnieniami historycznymi i militarnymi związanymi z historią wojny 1920 r. na wschodnich przedpolach Warszawy. Jest również efektem badań naukowych kilkunastu autorów.

Cena: 60 zł
Polscy ziemianie obcego pochodzenia, red. S. Kordaczuk, Siedlce 2022 r.

Jest to dziewiąta publikacja poświęcona tematyce ziemiańskiej. Zawiera 10 referatów wygłoszonych podczas ostatniej IX sesji ziemiańskiej zorganizowanej we wrześniu 2020 r.
W książce zamieszczono bogatą fotorelację z obrad sesji z 2020 r. oraz wycieczki szlakiem dworów i pałaców powiatu bialskiego.

Cena: 50 zł
Napisane w czasie epidemii …, czyli Muzeum w sieci, Siedlce 2022 r.

Książka zawiera bogato ilustrowane treści dotyczące: dzieł sztuki, dzieł malarskich z kolekcji artystów pochodzących z Siedlec, przedmiotów z dworskiej przeszłości zgromadzonych w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie, historii miejscowości Dąbrowa i majątku Natolin, ciekawostek z dziejów Siedlec, okoliczności powstania lokalnie usytuowanych miejsc pamięci (pomniki, kapliczki), zwyczajów ludowych, fotografii i starodruków.

Cena: 62 zł

Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie zachęca do zakupu pamiątek

 

Widok na elewację frontu dworu w Dąbrowie. Akwarela wykonana przez Macieja Rydla

Reprodukcja akwareli „Dwór w Dąbrowie” autorstwa Macieja Rydla.

Muzeum oferuje w sprzedaży akwarelę w cenie 10 zł.

Oferujemy akwarelę oprawioną w ramce w cenie 35 zł.

POCZTÓWKI Z CYKLU DWORY I PAŁACE.

Cena 1 zł

Widok na elewację frontową dworu w Dąbrowie

Dwór w Dąbrowie

Dąbrowa w powiecie siedleckim, 1942 r.

Dwór w Dąbrowie w 1942 r.

Widok na elewację frontową pałacu w Cieleśnicy

Pałac w Cieleśnicy

Widok na dwór w Starej Niedziałce

Dwór w Starej Niedziałce

Widok na elewację dworu w Gręzowie

Dwór w Gręzowie

Widok na front pałacu Ogińskich w Siedlcach

Pałac Ogińskich w Siedlcach

Widok na dwór w Głoskowie w powiecie garwolińskim

Dwór w Głoskowie

Widok na oficynę

Oficyna dworska

Widok na elewację frontową dworu w Łysowie

Łysów w powiecie siedleckim

Widok na dwór w Roskoszy w powiecie bialskim

Dwór w Roskoszy

Widok na elewację frontową dworu w Starej Niedziałce

Dwór w Starej Niedziałce

Widok na dwór w Kobikrach

Dwór w Kobikrach

Widok na pałac w Korczewie

Pałac w Korczewie

Akwarela przedstawiająca dwór w Żytnie

Dwór w Żytnie

Pałac w Korczewie

Widok na pałac w Sinołęce

Pałac w Sinołęce

Pocztówki świąteczne

Reprodukcja pocztówki wydanej nakładem „Ludowa Sztuka w obrazach” według obrazu Bronisława Rychter-Janowskiej (1868-1953)

Reprodukcja pocztówki z pocz. XX w., wydanej nakładem „J. Platek Warszawa”

Helena Szopa „Pisanki”

Inne pocztówki

Reprodukcja pocztówki wydanej nakładem „Ludowa Sztuka w obrazach” według obrazu Bronisława Rychter-Janowskiej (1868-1953)

Upamiętnienie Jana Konarskiego poległego 14 sierpnia 1920 r. w Dąbrowie.

Dawny ratusz ” pod Jackiem”

Magnesy

Cena: 5 zł