LEKCJE MUZEALNE

ZAPRASZAMY

Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie zaprasza uczniów na lekcje muzealne.

Lekcje odbywają się w pomieszczeniach muzeum oraz w parku. Uczniowie będą mogli wzbogacić swoją wiedzę, odpocząć na łonie natury oraz pobiesiadować przy ognisku.

W swojej ofercie muzeum posiada cztery tematy lekcji. Wszystkie tematy dostosowane są odpowiednio do grupy wiekowej.

Koszt przeprowadzenia lekcji wynosi 5 zł od uczestnika. W zajęciach może brać udział maksymalnie 30 osób. Lekcja trwa od 45 do 60 minut. 

Zajęcia prowadzi: Anna Leśniczuk oraz Mariusz Kozłowski.

Lekcje należy zamawiać telefonicznie w sekretariacie muzeum pod numerem (25) 641-26-20.

TEMATY LEKCJI MUZEALNYCH

1. Rycerz, szlachcic, ziemianin.

Celem lekcji jest wprowadzenie dzieci i młodzieży w tematykę szlachecko – ziemiańską. Uczestnicy dowiedzą się czym były dwory i jak funkcjonowały majątki ziemiańskie.

2. Rok Pański na czteron podzielon. Tradycje w dworze ziemiańskim.

 Celem zajęć jest przekazanie uczestnikom informacji jakie były zwyczaje i obyczaje  w majątku ziemiańskim.

3. Dwór ziemiański ostoja polskości, tradycji.

Celem zajęć jest przekazanie uczestnikom informacji dotyczącej funkcjonowania majątku ziemiańskiego w społeczności lokalnej.

4. Lekcje tematyczne

  • Święta wielkanocne w ziemiańskim dworze.
  • Tradycje dożynkowe w ziemiańskim dworze.
  • Święta Bożego Narodzenia w ziemiańskim dworze.

Lekcja ma na celu przedstawienie tradycji i zwyczajów związanych z celebrowaniem poszczególnych świąt oraz jak przygotowywano się do dożynek.

GALERIA

Zdjęcia: K. Hibowska