„Subiektywny przewodnik po północno – wschodnim Mazowszu”

Regulamin projektu BOM nr 297

 1. Organizatorem projektu pn.: „Subiektywny przewodnik po północno – wschodnim Mazowszu” jest Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie – Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach.
 2. Projekt jest realizowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza – projekt nr 297.
 3. Celem projektu jest organizacja jedenastu weekendowych warsztatów fotograficznych dla pasjonatów fotografii, niezależnie od wieku i marki posiadanego aparatu. Założeniem każdego warsztatu jest rozwój umiejętności uczestników, zdobycie wiedzy fachowej, plener zdjęciowy na terenie wschodniej części województwa mazowieckiego (m.in. Dąbrowa, Łosice, Przesmyki, Hołubla, Paprotnia, Korczew, Sarnaki).
 4. Plenery fotograficzne wraz z zajęciami warsztatowymi będą odbywały się od stycznia do listopada 2021 roku, raz w miesiącu, od piątkowego popołudnia do popołudniowych godzin w niedzielę w zależności od bieżących obostrzeń sanitarnych.
 5. Dyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach powołuje komisarza pleneru, który odpowiada za organizację merytoryczną plenerów.
 6. Do zadań komisarza pleneru należy w szczególności:
  a) obecność na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie od godz. 15.00 w piątek do godz. 15.00
  w niedzielę, w terminie organizowania spotkań warsztatowych;
  b) weryfikacja przybyłych uczestników;
  c) pomoc w zakwaterowaniu i wykwaterowaniu przybyłych uczestników;
  d) organizacja posiłków dla uczestników pleneru, przy uwzględnieniu obowiązujących obostrzeń sanitarnych;
  e) informowanie uczestników pleneru o możliwości przedłużenia pobytu w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie na koszt zainteresowanych;
  f) organizacja wykładów podczas plenerów;
  g) przygotowanie programu pleneru i dbanie o terminowe realizowanie jego poszczególnych punktów;
  h) uzgadnianie z pracownikami Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie terminów użycia sprzętu multimedialnego.
 7. Na każdy plener będzie tworzona odrębna lista uczestników.
 8. W plenerze mogą brać udział mieszkańcy woj. mazowieckiego bez ograniczeń wiekowych.
 9. Kwalifikacja do uczestnictwa w plenerze prowadzona jest przez komisarza pleneru i kierownika Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie. Osoby zakwalifikowane do udziału w plenerze będą o tym poinformowane do wtorku (włącznie) poprzedzającego plener.
 10. Zgłoszenia do uczestnictwa w plenerze będą rozpatrywane na podstawie przedstawionych prac, publikacji
  (w tym internetowych), udziału w konkursach i wystawach etc.
 11. Zgłoszenia w postaci wypełnionej karty zgłoszeniowej skan lub fotografia własnoręcznie podpisany (Załącznik nr 1 do Regulaminu) przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej pod adresem e-mail dabrowa@muzeumsiedlce.art.pl do wyczerpania limitu miejsc (15 miejsc hotelowych + 2 dostawki – 6 pokoi dwuosobowych i jeden pokój trzyosobowy, dostawki w pokoju trzyosobowym i w jednym z pokoi dwuosobowych po uwzględnieniu obowiązujących obostrzeń sanitarnych).
 12. Zgłoszenia przyjmowane są do piątku do godz. 15.00 na tydzień przed planowanym plenerem;
 13. Wykładowcy prowadzący warsztaty plenerowe wybierani będą przez komisarza pleneru po uzgodnieniu
  z dyrektorem Muzeum Regionalnego w Siedlcach.
 14. Uczestnicy plenerów mają zapewnione noclegi oraz wyżywienie (piątek – kolacja, sobota – śniadanie, obiad, kolacja, niedziela – śniadanie i obiad). Osoby preferujące dietę wegetariańską/wegańską proszone są
  o poinformowanie o tym w zgłoszeniu na warsztaty.
 15. Na życzenie uczestników pleneru możliwe jest zorganizowanie ogniska lub grilla na koszt zainteresowanych.
 16. Możliwy jest udział w warsztatach fotograficznych do 10 osób nie będących uczestnikami pleneru. Osobom takim organizator nie zapewnia noclegu ani wyżywienia.
 17. Po każdym plenerze uczestnicy i prowadzący przesyłają po 3 wybrane zdjęcia w formie cyfrowej na adres Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie w terminie do 2. tygodni po zakończeniu pleneru. Z wybranych powstanie wystawa oraz publikacja w formie albumu na zakończenie cyklu plenerów.
 18. Przekazanie autorskich praw majątkowych do przesłanych zdjęć, o których mowa w pkt. 18 jest nieodpłatne.
 19. Wyboru zdjęć do wystawy i publikacji dokona komisja złożona z komisarza pleneru, dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach i kierownika Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie.
 20. Publikacja poplenerowa wydana będzie w formacie A4, w pełnym kolorze, w twardej oprawie, o objętości
  ok. 200 stron, w nakładzie 300 egz. przy udziale komisarza pleneru oraz dyrektora Muzeum Regionalnego
  w Siedlcach.
 21. Każdy uczestnik plenerów otrzyma nieodpłatnie egzemplarz publikacji poplenerowej.
 22. Uczestnictwo w plenerach oznacza zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przesłanych prac przez Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie do celów statutowych.
 23. Informacja o terminach plenerów oraz ich programie będzie zamieszczona na stronie internetowej Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oraz w mediach społecznościowych.
 24. Organizacja poszczególnych plenerów będzie zależała od bieżących obostrzeń sanitarnych.
 25. Zgłoszenie udziału w warsztatach oznacza akceptację Regulaminu projektu BOM nr 297.
 26. Klauzula informacyjna DO REGULAMINU I ZGŁOSZENIA zawarta jest w załączniku nr 2.
Logo Budżetu Obywatelskiego Mazowsza
Rozbudowa oczyszczalni w zespole dworsko-parkowym na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie