Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie zaprasza do udziału w programie

KULTURALNA SZKOŁA NA MAZOWSZU

Z wielką przyjemnością informujemy, że za sprawą uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego z dn. 27 grudnia 2023 r. program „Kulturalna szkoła na Mazowszu” został przedłużony na cały 2024 r.
Do 31 grudnia 2024 r. w ramach udziału w programie „Kulturalna szkoła na Mazowszu” uczniowie szkół z województwa mazowieckiego będą mogli odwiedzać nasze muzeum za symboliczną złotówkę.

Warunkiem skorzystania z programu jest złożenie z wyprzedzeniem przez szkołę wypełnionego zgłoszenia w formie papierowej na adres: Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie, Dąbrowa 133, 08-109 Przesmyki i/lub elektronicznej na adres e-mail: dabrowa@muzeumsiedlce.art.pl

DO POBRANIA

Inicjatorem programu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.