I WARSZTATY PRZYRODNICZE
W MUZEUM ZIEMIAŃSTWA W DĄBROWIE
"GODZINA Z PRZYRODĄ"

Rozpoczynamy nowy cykl przyrodniczy w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie. W jego ramach zapraszamy na comiesięczne warsztaty „Godzina z przyrodą”. Pierwszy z nich odbędzie się w najbliższą niedzielę 14 kwietnia o godzinie 12:00, poprowadzi je Helena Janowska-Kryszczuk. Poświęcony będzie przycinaniu roślin w parku i ogrodzie po zimie. W trakcie warsztatów uczestnicy poznają rodzaje i techniki wykonywania cięć, a podczas spaceru po parku zaprezentowane zostaną różne rodzaje cięć roślin, które możemy i powinniśmy przycinać. Na końcu będzie czas na dyskusję oraz pytania.
Własne sekatory i rękawice mile widziane.
P.S. Będzie to jedna z ostatnich okazji w najbliższym czasie do zapoznania się z ekspozycją stałą we dworze, gdyż planowane jest tam odnowienie podłóg.
Serdecznie zapraszamy!
GODZINA Z PRZYRODĄ