Wybrane wydawnictwa i pamiątki można nabyć
w siedzibie muzeum, zamówić telefonicznie pod numerem (25) 641 26 20 bądź drogą elektroniczną
na adres: dabrowa@muzeumsiedlce.art.pl.

SPOSÓB ZAPŁATY:
za zaliczeniem pocztowym lub dokonując przedpłaty
na konto (cena+koszt przesyłki).

NUMER KONTA:
PKO Bank Polski w Siedlcach 32 1020 1026 0000 1202 0231 9333.

Aktualnie oferujemy następujące wydawnictwa

Widok okładki szczegółowego informatora o Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie
Dąbrowa. Dzieje wsi, majątku i Muzeum Ziemiaństwa,, pod red. S. Kordaczuka, Siedlce 2017 r.

Jest to pierwsza publikacja poświęcona historii wsi, majątku oraz Muzeum Ziemiaństwa. Rozdziały poruszają wątki tematyczne pozwalające zapoznać się z historią wspomnianego miejsca, procesem odbudowy , ekspozycją wnętrz przełomu XIX i XX wieku oraz otaczającą przyrodą. Książka jest bogato ilustrowana fotografiami pochodzącymi ze zbiorów prywatnych oraz archiwalnych. Album wydany w twardej oprawie.

Cena: 35 zł
Widok okładki przedstawiający pałac w Konstantynowie
Udział ziemian w odzyskaniu niepodległości Polski w 1918 roku, pod red. S. Kordaczuka, Siedlce 2020

Ósma publikacja poświęcona tematyce ziemiańskiej. Zawiera referaty wygłoszone podczas sesji naukowej o tym samym tytule zorganizowanej w czerwcu 2018 r. w Muzeum Regionalnym w Siedlcach.

Cena: 30 zł
Widok okładki przedstawiającą elewację ogrodową dworu w Dąbrowie
Życie codzienne ziemiaństwa polskiego w XIX i XX wieku, pod red. S. Kordaczuka, Siedlce 2018

To siódma publikacja poświęcona tematyce ziemiańskiej. Zawiera 6 referatów wygłoszonych podczas sesji naukowej o tym samym tytule zorganizowanej w 2016 r., poprzedzonych wstępem dyrektora Andrzeja Matuszewicza. Publikacja przybliża nieznane fakty związane z ziemiaństwem, wskazując na niebagatelną jego rolę. Istotnym uzupełnieniem wydawnictwa są fotografie stanowiące swoiste dopełnienie tekstów. Wydawnictwo wydane w twardej oprawie.

Cena: 30 zł
Widok okładki na elewację frontową dworu w Dąbrowie
Dawne siedziby ziemiańskie wobec współczesnych wyzwań gospodarczych i szans turystycznych, pod red. S. Kordaczuka, Siedlce 2016 r.

Jest to szósta publikacja poświęcona problematyce szlachecko-ziemiańskiej. Zawiera dziewięć referatów wygłoszonych podczas sesji ziemiańskiej zorganizowanej w 2014 roku, poprzedzonych przedmową dyrektora Andrzeja Matuszewicza. W publikacji zamieszczono również fotografie ilustrujące obrady sesji, wycieczkę posesyjną oraz stan obecny obiektów dworskich i pałacowych znajdujących się w naszym regionie.

Cena: 30 zł
Widok okładki
S. Kordaczuk, Siedlce. O Mieście ze wspomnień, Siedlce 2020

Kolejna pozycja o Siedlcach i regionie wydana z wykorzystaniem głównie prywatnych materiałów archiwalnych, członków Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów i rodzinnych zbiorów osób zaprzyjaźnionych z Muzeum Regionalnym w Siedlcach. Jest ona kontynuacją wydawnictw autora, prezentujących dzieje Siedlec i regionu.

Cena: 35 zł
Widok okładki informatora wystawy czasowej
Jolanta i Marek Michniewscy, Ziemianka na Podlasiu w XIX i I połowie XX wiek, Siedlce 2016 r.

Informator o wystawie „Ziemianka na Podlasiu w XIX i i I połowie XX wieku” w formie poziomej książki formatu B5.
Zawiera informacje o wystawie oraz wybrane fotografie przedstawiające zbiory Jolanty i Marka Michniewskich.

Cena: 7 zł
Widok okładki przedstawiająca kolędników
Kolędowanie. Wschodnie Mazowsze, południowe Podlasie, opr. Wanda Księżopolska

Publikacja zwiera teksty kolędników, charakterystyczne dla pogranicza podlasko-mazowieckiego, opracowane w formie scenariuszy, znane z lokalnej bożonarodzeniowej tradycji ustnej z powiatów: siedleckiego, węgrowskiego, sokołowskiego, garwolińskiego, mińskiego i otwockiego. Teksty zapisali uczestnicy dawnego kolędowania oraz osoby zainteresowane utrwaleniem zanikającej lokalnej tradycji ludowej w latach 1988-1992. Wybrane scenariusze zawierają opracowania nutowe. W książce znajdziemy bogatą dokumentacje fotograficzną, prezentującą grupy kolędnicze. Dr Tomasz Rokosz z Instytutu Muzykologii KUL, we wstępie scharakteryzował przytoczone typy kolędowania bożonarodzeniowego z podkreśleniem kompetencji kulturowych osób zapisujących teksty. Książka wydana w twardej oprawie, w nakładzie tylko 100 egzemplarzy. Teksty zgromadziła, przechowała i opracowała Wanda Księżpolska, autorka wystaw muzealnych, dokumentująca i ujawniająca w formie cyklu prezentacji folklor słowny i muzyczny regionów otaczających Siedlce: „Żywa tradycja – pamięć pokoleń”. Za ten projekt otrzymała nagrodę „Za zasługi dla kultury ludowej” im Oskara Kolberga. Wybrane tematy opracowała w formie publikacji książkowych.

Cena: 47 zł

Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie zachęca do zakupu pamiątek

 

Widok na elewację frontu dworu w Dąbrowie. Akwarela wykonana przez Macieja Rydla

Reprodukcja akwareli „Dwór w Dąbrowie” autorstwa Macieja Rydla.

Muzeum oferuje w sprzedaży akwarelę w cenie 10 zł.

Oferujemy akwarelę oprawioną w ramce w cenie 35 zł.

POCZTÓWKI Z CYKLU DWORY I PAŁACE.

Cena 1 zł

Widok na elewację frontową dworu w Dąbrowie

Dwór w Dąbrowie

Dąbrowa w powiecie siedleckim, 1942 r.

Dwór w Dąbrowie w 1942 r.

Widok na elewację frontową pałacu w Cieleśnicy

Pałac w Cieleśnicy

Widok na dwór w Starej Niedziałce

Dwór w Starej Niedziałce

Widok na elewację dworu w Gręzowie

Dwór w Gręzowie

Widok na front pałacu Ogińskich w Siedlcach

Pałac Ogińskich w Siedlcach

Widok na dwór w Głoskowie w powiecie garwolińskim

Dwór w Głoskowie

Widok na oficynę

Oficyna dworska

Widok na elewację frontową dworu w Łysowie

Łysów w powiecie siedleckim

Widok na dwór w Roskoszy w powiecie bialskim

Dwór w Roskoszy

Widok na elewację frontową dworu w Starej Niedziałce

Dwór w Starej Niedziałce

Widok na dwór w Kobikrach

Dwór w Kobikrach

Widok na pałac w Korczewie

Pałac w Korczewie

Akwarela przedstawiająca dwór w Żytnie

Dwór w Żytnie

Pałac w Korczewie

Widok na pałac w Sinołęce

Pałac w Sinołęce

Pocztówki świąteczne

Reprodukcja pocztówki wydanej nakładem „Ludowa Sztuka w obrazach” według obrazu Bronisława Rychter-Janowskiej (1868-1953)

Reprodukcja pocztówki z pocz. XX w., wydanej nakładem „J. Platek Warszawa”

Helena Szopa „Pisanki”

Inne pocztówki

Reprodukcja pocztówki wydanej nakładem „Ludowa Sztuka w obrazach” według obrazu Bronisława Rychter-Janowskiej (1868-1953)

Upamiętnienie Jana Konarskiego poległego 14 sierpnia 1920 r. w Dąbrowie.

Dawny ratusz ” pod Jackiem”

Magnesy

Cena: 5 zł