WYDARZENIA KULTURALNE
MUZEUM ZIEMIAŃSTWA W DĄBROWIE
W 2018 ROKU

LUTY

od 9.02. do 30.04.2018 r.
WYSTAWA CZASOWA
,,MIESZCZAŃSTWO. LATA DWUDZIESTA, LATA TRZYDZIESTE”

MARZEC

24.03.2018 r.
III RAJD SIEDLECKIEGO ODDZIAŁU PTTK
“POWITANIE WIOSNY”
WARSZTATY WYKONYWANIA PALM WIELKANOCNYCH

Organizator: PTTK Oddz. „Podlasie”

MAJ

CZERWIEC

WRZESIEŃ

15.09.2018 r.
PRELEKCJA ORAZ KONKURS
,,WYPIEK CHLEBA WEDŁUG DAWNYCH RECEPTUR”

Prelegent: Wojciech Radzikowski.

PAŹDZIERNIK

od 02.10. do 27.12.2018 r.
WYSTAWA CZASOWA
„WKŁAD ZIEMIAN W ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI”

LISTOPAD

09.11.2018 r.
PRELEKCJA
,,WKŁAD ZIEMIAN POŁUDNIOWEGO PODLASIA W ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI”

Prelegent: Piotr Szymon Łoś.