łódka na stawie

Cennik

Wypożyczenie roweru

5 zł za godzinę

Wypożyczenie łodzi, roweru wodnego lub pontonu

10 zł za godzinę

Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oferuje wynajem:

4 rowery dla osób dorosłych oraz 2 rowery dla dzieci

łodzi, roweru wodnego i pontonu wraz z kamizelkami ratunkowymi dla dzieci ( 4 sztuki) i dorosłych (6 sztuk)