SPRZEDAŻ WYDAWNICTW

Wybrane wydawnictwa można nabyć w siedzibie muzeum, zamówić telefonicznie pod numerem (25) 641 26 20 bądź drogą elektroniczną na adres: dabrowa@muzeumsiedlce.art.pl.

SPOSÓB ZAPŁATY

za zaliczeniem pocztowym lub dokonując przedpłaty na konto (cena+koszt przesyłki).

NUMER KONTA

PKO Bank Polski w Siedlcach 32 1020 1026 0000 1202 0231 9333.

Dąbrowa. Dzieje wsi, majątku i Muzeum Ziemiaństwa, red. S. Kordaczuk, Siedlce 2017 r.

Jest to pierwsza publikacja poświęcona historii wsi, majątku oraz Muzeum Ziemiaństwa. Rozdziały poruszają wątki tematyczne pozwalające zapoznać się z historią wspomnianego miejsca, procesem odbudowy , ekspozycją wnętrz przełomu XIX i XX wieku oraz otaczającą przyrodą. Książka jest bogato ilustrowana fotografiami pochodzącymi ze zbiorów prywatnych oraz archiwalnych. Album wydany w twardej oprawie.

Cena: 35 zł
Chwilowo niedostępne
Widok okładki przedstawiający pałac w Konstantynowie
Udział ziemian w odzyskaniu niepodległości Polski w 1918 roku, red. S. Kordaczuk, Siedlce 2020 r.

Ósma publikacja poświęcona tematyce ziemiańskiej. Zawiera referaty wygłoszone podczas sesji naukowej o tym samym tytule zorganizowanej w czerwcu 2018 r. w Muzeum Regionalnym w Siedlcach.

Cena: 30 zł
Widok okładki przedstawiającą elewację ogrodową dworu w Dąbrowie
Życie codzienne ziemiaństwa polskiego w XIX i XX wieku, red. S. Kordaczuk, Siedlce 2018 r.

To siódma publikacja poświęcona tematyce ziemiańskiej. Zawiera 6 referatów wygłoszonych podczas sesji naukowej o tym samym tytule zorganizowanej w 2016 r., poprzedzonych wstępem dyrektora Andrzeja Matuszewicza. Publikacja przybliża nieznane fakty związane z ziemiaństwem, wskazując na niebagatelną jego rolę. Istotnym uzupełnieniem wydawnictwa są fotografie stanowiące swoiste dopełnienie tekstów. Wydawnictwo wydane w twardej oprawie.

Cena: 30 zł
Widok okładki na elewację frontową dworu w Dąbrowie
Dawne siedziby ziemiańskie wobec współczesnych wyzwań gospodarczych i szans turystycznych, red. S. Kordaczuk, Siedlce 2016 r.

Jest to szósta publikacja poświęcona problematyce szlachecko-ziemiańskiej. Zawiera dziewięć referatów wygłoszonych podczas sesji ziemiańskiej zorganizowanej w 2014 roku, poprzedzonych przedmową dyrektora Andrzeja Matuszewicza. W publikacji zamieszczono również fotografie ilustrujące obrady sesji, wycieczkę posesyjną oraz stan obecny obiektów dworskich i pałacowych znajdujących się w naszym regionie.

Cena: 30 zł
Widok okładki
Siedlce. O Mieście ze wspomnień, S. Kordaczuk, Siedlce 2020 r.

Kolejna pozycja o Siedlcach i regionie wydana z wykorzystaniem głównie prywatnych materiałów archiwalnych, członków Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów i rodzinnych zbiorów osób zaprzyjaźnionych z Muzeum Regionalnym w Siedlcach. Jest ona kontynuacją wydawnictw autora, prezentujących dzieje Siedlec i regionu.

Cena: 35 zł
Widok okładki informatora wystawy czasowej
Ziemianka na Podlasiu w XIX i I połowie XX wieku, Jolanta i Marek Michniewscy, Siedlce 2016 r.

Informator o wystawie „Ziemianka na Podlasiu w XIX i i I połowie XX wieku” w formie poziomej książki formatu B5.
Zawiera informacje o wystawie oraz wybrane fotografie przedstawiające zbiory Jolanty i Marka Michniewskich.

Cena: 7 zł
Rozwikłane tajemnice wojny polsko-bolszewickiej, red. S. Kordaczuk, A. A. Ostanek, Siedlce 2022 r.

Książka jest podsumowaniem badań nad zagadnieniami historycznymi i militarnymi związanymi z historią wojny 1920 r. na wschodnich przedpolach Warszawy. Jest również efektem badań naukowych kilkunastu autorów.

Cena: 60 zł
Polscy ziemianie obcego pochodzenia, red. S. Kordaczuk, Siedlce 2022 r.

Jest to dziewiąta publikacja poświęcona tematyce ziemiańskiej. Zawiera 10 referatów wygłoszonych podczas ostatniej IX sesji ziemiańskiej zorganizowanej we wrześniu 2020 r.
W książce zamieszczono bogatą fotorelację z obrad sesji z 2020 r. oraz wycieczki szlakiem dworów i pałaców powiatu bialskiego.

Cena: 50 zł
Napisane w czasie epidemii …, czyli Muzeum w sieci, red. A. Świerczewska, Siedlce 2022 r.

Książka zawiera bogato ilustrowane treści dotyczące: dzieł sztuki, dzieł malarskich z kolekcji artystów pochodzących z Siedlec, przedmiotów z dworskiej przeszłości zgromadzonych w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie, historii miejscowości Dąbrowa i majątku Natolin, ciekawostek z dziejów Siedlec, okoliczności powstania lokalnie usytuowanych miejsc pamięci (pomniki, kapliczki), zwyczajów ludowych, fotografii i starodruków.

Cena: 62 zł
Z Bogiem zaczęty pamiętnik
Z Bogiem zaczęty pamiętnik, opr. Zofia Boglewska-Hulanicka oraz Andrzej Chojnacki, Siedlce 2022 r.

Jest to książka poświęcona Tymoteuszowi Łuniewskiemu. Dzieło wzbogacone zostało fragmentami pamiętnika najważniejszych wydarzeń z życia szlachcica spisanych w latach 1896-1897.

Cena: 60 zł