SPRZEDAŻ WYDAWNICTW

Wybrane wydawnictwa można nabyć w siedzibie muzeum, zamówić telefonicznie pod numerem (25) 641 26 20 bądź drogą elektroniczną na adres: dabrowa@muzeumsiedlce.art.pl.

SPOSÓB ZAPŁATY

za zaliczeniem pocztowym lub dokonując przedpłaty na konto (cena+koszt przesyłki).

NUMER KONTA

PKO Bank Polski w Siedlcach 32 1020 1026 0000 1202 0231 9333.

 

 

 

 

 

Siedlecki Ratusz „POD JACKIEM”, opr. Agnieszka Hyckowska, Sławomir Kordaczuk, Mariusz Krasuski, Danuta Michalec, Kamila Woźnica, Siedlce 2023

Jest to wydawnictwo poświęcone siedzibie Muzeum, związane z prezentowaną w 2023 r. jubileuszową wystawą Z głową w obłokach. 250 lat ratusza „pod Jackiem”.

Dzieje obiektu na tle historii miasta zostały przedstawione w sposób jasny, przystępny i uporządkowany w formie kalendarium. Zamieszczone są archiwalne fotografie, a także współczesne barwne wizerunki ratusza.

Figura Atlasa – zwanego „Jackiem” – jest traktowana ze szczególnym sentymentem, jest ważnym symbolem i punktem orientacyjnym, każda jej nieobecność jest zauważana i komentowana. Opowieść nie byłaby pełna, gdyby informacja o niej została pominięta.

Cena: 20 zł
Unici Podlascy, M. Zalewski, Biała Podlaska, Drohiczyn, Siedlce 2024 r.

„Publikacja przybliża męczeństwo unitów na Podlasiu w kontekście dziejów Kościoła unickiego oraz przemyśleń Świętego Jana Pawła II, odnoszących się do beatyfikowanych unitów podlaskich oraz potrzebą jedności wśród chrześcijan, które przekazał nam w trakcie pielgrzymki na Podlasie 1999 roku.”

Cena: 12 zł
Mapa turystyczno-krajoznawcza z przewodnikiem

Wydana po raz pierwszy mapa turystyczno-krajoznawcza z przewodnikiem „MUZEUM ZIEMIAŃSTWA I OKOLICA”. Zawiera ponad 130 obiektów turystycznych znajdujących się na terenie Wysoczyzny Siedleckiej i Drohiczyńskiej oraz Podlaskiego Przełomu Bugu, dla których Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie stanowi świetną bazę do ich zwiedzania. Stanowi doskonałe uzupełnienie istniejących już szlaków turystycznych.

Cena: 9 zł
Łada-Maciągowa molarstwo, A. Pasztor, Olszanica 2023 r.

„Książka w serii „Malarstwo” poświęcona jest tym razem życiu i twórczości Małgorzaty Łady-Maciągowej (1881–1969) – malarki i projektantki witraży, jednej z najbardziej znakomitych artystek Młodej Polski.”
BoSz

Cena: 29,90 zł
Dąbrowa. Dzieje wsi, majątku i Muzeum Ziemiaństwa
Dąbrowa. Dzieje wsi, majątku i Muzeum Ziemiaństwa, red. S. Kordaczuk, Siedlce 2017 r.

Jest to pierwsza publikacja poświęcona historii wsi, majątku oraz Muzeum Ziemiaństwa. Rozdziały poruszają wątki tematyczne pozwalające zapoznać się z historią wspomnianego miejsca, procesem odbudowy , ekspozycją wnętrz przełomu XIX i XX wieku oraz otaczającą przyrodą. Książka jest bogato ilustrowana fotografiami pochodzącymi ze zbiorów prywatnych oraz archiwalnych. Album wydany w twardej oprawie.

Cena: 35 zł
Chwilowo niedostępne
Widok okładki przedstawiający pałac w Konstantynowie
Udział ziemian w odzyskaniu niepodległości Polski w 1918 roku, red. S. Kordaczuk, Siedlce 2020 r.

Ósma publikacja poświęcona tematyce ziemiańskiej. Zawiera referaty wygłoszone podczas sesji naukowej o tym samym tytule zorganizowanej w czerwcu 2018 r. w Muzeum Regionalnym w Siedlcach.

Cena: 30 zł
Widok okładki przedstawiającą elewację ogrodową dworu w Dąbrowie
Życie codzienne ziemiaństwa polskiego w XIX i XX wieku, red. S. Kordaczuk, Siedlce 2018 r.

To siódma publikacja poświęcona tematyce ziemiańskiej. Zawiera 6 referatów wygłoszonych podczas sesji naukowej o tym samym tytule zorganizowanej w 2016 r., poprzedzonych wstępem dyrektora Andrzeja Matuszewicza. Publikacja przybliża nieznane fakty związane z ziemiaństwem, wskazując na niebagatelną jego rolę. Istotnym uzupełnieniem wydawnictwa są fotografie stanowiące swoiste dopełnienie tekstów. Wydawnictwo wydane w twardej oprawie.

Cena: 30 zł
Widok okładki na elewację frontową dworu w Dąbrowie
Dawne siedziby ziemiańskie wobec współczesnych wyzwań gospodarczych i szans turystycznych, red. S. Kordaczuk, Siedlce 2016 r.

Jest to szósta publikacja poświęcona problematyce szlachecko-ziemiańskiej. Zawiera dziewięć referatów wygłoszonych podczas sesji ziemiańskiej zorganizowanej w 2014 roku, poprzedzonych przedmową dyrektora Andrzeja Matuszewicza. W publikacji zamieszczono również fotografie ilustrujące obrady sesji, wycieczkę posesyjną oraz stan obecny obiektów dworskich i pałacowych znajdujących się w naszym regionie.

Cena: 30 zł
Widok okładki
Siedlce. O Mieście ze wspomnień, S. Kordaczuk, Siedlce 2020 r.

Kolejna pozycja o Siedlcach i regionie wydana z wykorzystaniem głównie prywatnych materiałów archiwalnych, członków Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów i rodzinnych zbiorów osób zaprzyjaźnionych z Muzeum Regionalnym w Siedlcach. Jest ona kontynuacją wydawnictw autora, prezentujących dzieje Siedlec i regionu.

Cena: 35 zł
Widok okładki informatora wystawy czasowej
Ziemianka na Podlasiu w XIX i I połowie XX wieku, Jolanta i Marek Michniewscy, Siedlce 2016 r.

Informator o wystawie „Ziemianka na Podlasiu w XIX i i I połowie XX wieku” w formie poziomej książki formatu B5.
Zawiera informacje o wystawie oraz wybrane fotografie przedstawiające zbiory Jolanty i Marka Michniewskich.

Cena: 7 zł
Rozwikłane tajemnice wojny polsko-bolszewickiej, red. S. Kordaczuk, A. A. Ostanek, Siedlce 2022 r.

Książka jest podsumowaniem badań nad zagadnieniami historycznymi i militarnymi związanymi z historią wojny 1920 r. na wschodnich przedpolach Warszawy. Jest również efektem badań naukowych kilkunastu autorów.

Cena: 60 zł
Polscy ziemianie obcego pochodzenia, red. S. Kordaczuk, Siedlce 2022 r.

Jest to dziewiąta publikacja poświęcona tematyce ziemiańskiej. Zawiera 10 referatów wygłoszonych podczas ostatniej IX sesji ziemiańskiej zorganizowanej we wrześniu 2020 r.
W książce zamieszczono bogatą fotorelację z obrad sesji z 2020 r. oraz wycieczki szlakiem dworów i pałaców powiatu bialskiego.

Cena: 50 zł
Napisane w czasie epidemii …, czyli Muzeum w sieci, red. A. Świerczewska, Siedlce 2022 r.

Książka zawiera bogato ilustrowane treści dotyczące: dzieł sztuki, dzieł malarskich z kolekcji artystów pochodzących z Siedlec, przedmiotów z dworskiej przeszłości zgromadzonych w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie, historii miejscowości Dąbrowa i majątku Natolin, ciekawostek z dziejów Siedlec, okoliczności powstania lokalnie usytuowanych miejsc pamięci (pomniki, kapliczki), zwyczajów ludowych, fotografii i starodruków.

Cena: 62 zł
Z Bogiem zaczęty pamiętnik
Z Bogiem zaczęty pamiętnik, opr. Zofia Boglewska-Hulanicka oraz Andrzej Chojnacki, Siedlce 2022 r.

Jest to książka poświęcona Tymoteuszowi Łuniewskiemu. Dzieło wzbogacone zostało fragmentami pamiętnika najważniejszych wydarzeń z życia szlachcica spisanych w latach 1896-1897.

Cena: 60 zł