Wernisaż „Kresowe Siedziby Ziemiańskie. Wystawa fotograficzna Marty Czerwieniec-Ivasyk”

Kresy to według Kate Brown obszar rozciągający się między Dnieprem i Dniestrem, na zachód od Kijowa i na południe od rozlewisk Prypeci, a na wschód od Nowogrodu Wołyńskiego. Kresy określane są „jako frędzle wplatające się w dzisiejszą środkową Ukrainę, to znów wyplatające się z niej”. Istotnym elementem tworzącym dziś kresową legendę są wielkie rody, które…

Szczegóły

Ćwiczenia strażackie na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie.

7 lutego 2020 r. na terenie dworsko-parkowym Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie miały miejsce ćwiczenia strażackie. Udział wzięły następujące jednostki: Państwowa Straż Pożarna z Siedlec, Ochotnicza Straż Pożarna z Dąbrowy, Ochotnicza Straż Pożarna z Korczewa i Ochotnicza Straż Pożarna z Przesmyk. Podczas zaplanowanych ćwiczeń strażacy dowiedzieli się o specyfikacji budynku dworu, przechodząc przez poszczególne pomieszczenia dworskie…

Szczegóły

Kalendarz wydarzeń kulturalnych Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie w 2020 Roku

LUTY WYSTAWA „KRESOWE SIEDZIBY ZIEMIAŃSKIE” WYSTAWA FOTOGRAFII MARTY CZERWIENIEC-IVASYK WERNISAŻ:  21.02.2020 R. O GODZINIE 17.00 WYSTAWA CZYNNA OD 21.02. DO 30.06.2020 MARZEC POWITANIE WIOSNY W DĄBROWIE WARSZTATY WIELKANOCNE – 28.03.2020 R. O GODZINIE 15.00 – ODWOŁANE KWIECIEŃ WYSTAWA: TYGIEL KULTUR WERNISAŻ: 24.04.2020 R.O GODZINIE 17.00 WYSTAWA CZYNNA OD 24.04. DO 31.07.2020 – ODWOŁANE MAJ „OSKARŻONY. JÓZEF…

Szczegóły

Zaproszenie do udziału w konkursie fotograficznym „Cztery pory roku w Dąbrowie”

Uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych zapraszamy serdecznie do udziału w Konkursie fotograficznym „Cztery pory roku w Dąbrowie”. Regulamin konkursu, formularz zgłoszenia oraz kartę zgłoszenia pracy prezentujemy poniżej. Foto. Sławomir Kordaczuk/MRS Regulamin konkursu: http://muzeumdabrowa.pl/www/wp-content/uploads/2019/12/1-Regulamin-konkursu-fotograficznego.pdf Formularz zgłoszenia: http://muzeumdabrowa.pl/www/wp-content/uploads/2019/12/2-Formularz-zgłoszenia.pdf Karta zgłoszenia pracy: http://muzeumdabrowa.pl/www/wp-content/uploads/2019/12/3-KARTA-ZGŁOSZENIA-PRACY.pdf

Szczegóły

Prelekcja Bożeny Polak-Stoyanovej pt. „Boże Narodzenie w kuchni dworskiej”

13 grudnia 2019 r. w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie odbyła się prelekcja Bożeny Polak-Stoyanovej pt. „Boże Narodzenie w kuchni dworskiej”. Zebranych gości przywitał Sławomir Kordaczuk dyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach, po czym oddał głos prelegentce. Wypowiedzi pani Bożeny uzupełniała pani Małgorzata Borkowska, właścicielka dworu w Mościbrodach.  Podczas prelekcji zebrani goście usłyszeli wiele informacji dotyczących potraw,…

Szczegóły

Dotacja celowa na realizację zadania „Rozbudowa oczyszczalni w zespole dworsko-parkowym na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie”.

W dniu 25 listopada 2019 r. komisja powołana przez po. Dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach Sławomira Kordaczuka dokonała odbioru robót końcowych zadania o nazwie: „Rozbudowa oczyszczalni w zespole dworsko-parkowym na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie”. Dzięki realizacji tej inwestycji Muzeum Ziemiaństwa zyskało możliwość przyjmowania wieloosobowych wycieczek oraz organizowania imprez okolicznościowych. Poprzez zainstalowanie zbiornika buforowego gromadzącego…

Szczegóły