DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA ” ZAKUP CIĄGNIKA WIELOZADANIOWEGO DLA POTRZEB MUZEUM ZIEMIAŃSTWA W DĄBROWIE.

W dniu 23 października 2018 roku w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim a Muzeum Regionalnym w Siedlcach na realizację zadania „Zakup ciągnika wielozadaniowego dla potrzeb Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie”. Województwo Mazowieckie na realizację zadania przekazało dotację w wysokości 96 108,00 zł. Termin zakończenia zadania ustalono na 31 grudnia 2018 roku. Dysponentem dotacji jest…

Szczegóły

DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA” BUDOWA OGRODZENIA W ZESPOLE DWORSKO – PARKOWYM W DĄBROWIE ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO”.

W dniu 27 lipca 2018 roku w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim a Muzeum Regionalnym w Siedlcach na realizację zadania „Budowa ogrodzenia w zespole dworsko-parkowym w Dąbrowie”. Województwo Mazowieckie na realizację zadania przekazało dotację w wysokości 97 700,00 zł. Zadanie dotyczy dokończenia ogrodzenia terenu muzealnego objętego strefą ochrony konserwatorskiej poprzez wykonanie ogrodzenia betonowego…

Szczegóły