WYDARZENIA KULTURALNE
MUZEUM ZIEMIAŃSTWA W DĄBROWIE
W 2018 ROKU

LUTY

WYSTAWA „ MIESZCZAŃSTWO. LATA DWUDZIESTE, LATA TRZYDZIESTE.”
Wernisaż 09.II.2018 (piątek) godz.18.00
Wystawa czynna od 09.II do 30.IV

MARZEC

POWITANIE WIOSNY – WARSZTATY WYKONYWANIA PALM
24.III.2018

MAJ

UKŁADANIE BUKIETÓW Z KWIATÓW POLNYCH Z WYRÓŻNIENIEM NAJŁADNIEJSZYCH Z NICH – KONKURS
29.V.2018 (wtorek)

CZERWIEC

KONCERT MUZYKI POWAŻNEJ UCZNIÓW SZKOŁY MUZYCZNEJ W SIEDLCACH
16.VI.2018 (sobota) godz.15.00

WRZESIEŃ

„WYPIEK CHLEBA WEDŁUG STARYCH RECEPTUR”- KONKURS POŁĄCZONY Z PRELEKCJĄ
Prelegent: Wojciech Radzikowski
15.IX.2018 ( sobota)

PAŹDZIERNIK

WYSTAWA „WKŁAD ZIEMIAN W ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI”
Wernisaż 12.X.2018 (piątek)
Wystawa czynna od 12.X. do 27.XII

LISTOPAD

„WKŁAD ZIEMIAN POŁUDNIOWEGO PODLASIA W ODZYSKANIE PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI”- PRELEKCJA
Prelegent: Anna Leśniczuk
7.XI.2018 (środa)