KONKURS HISTORYCZNY
"MOJA MAŁA OJCZYZNA"

Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie zaprasza do udziału w konkursie historycznym  „MOJA MAŁA OJCZYZNA”.

Celem konkursu jest popularyzowanie tematyki historycznej regionu, wzbogacenie i rozwijanie wiedzy uczniów o najbliższym regionie, umocnienie związków emocjonalnych z miejscem zamieszkania oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów.

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:

I etap – pisemny (do 06 maja 2024 r.).

II etap – ustny     (27 maja 2024 r.).

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy 6-8) z terenów powiatów siedleckiego, sokołowskiego i łosickiego.

Warunkiem udziału w konkursie jest pisemne lub elektroniczne (skan dokumentów na adres e-mail) zgłoszenie uczestnictwa do dnia 8 kwietnia 2024 roku, na adres: Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie, Dąbrowa 133, 08 – 109 Przesmyki, dabrowa@muzeumsiedlce.art.pl.