KONTYNUACJA PROGRAMU
"WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA MAZOWSZU”

Program Kultura za złotówkę dla osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu będzie kontynuowany w 2024 roku.
Dzięki programowi osoby z niepełnosprawnościami oraz oraz ich opiekunowie mogą kupić bilet do Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie za za symboliczną złotówkę.

Celami programu są:

  • poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami;
  • zwiększenie integracji ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami;
  • rozszerzenie systemu ulg i preferencji dla osób z niepełnosprawnościami;
  • umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami, pozostającym poza obiegiem życia kulturalnego lub mającym do niego utrudniony dostęp (często z powodu barier finansowych), korzystania z różnych form działalności kulturalnej.

Warunkiem skorzystania z programu jest:

  • okazanie przez osobę z niepełnosprawnościami ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz złożenie oświadczenia o miejscu zamieszkania w miejscowości na terenie województwa mazowieckiego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do programu, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8;
  • złożenie przez opiekuna oświadczenia o miejscu zamieszkania w miejscowości na terenie województwa mazowieckiego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do programu.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Grafika: Jerzy Lipka-Wołowski