Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie zaprasza do udziału w programie

„WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA MAZOWSZU"

Od 15 lipca 2023 r. rusza program „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu”, w ramach którego wszystkie osoby z niepełnosprawnościami zamieszkujące województwo mazowieckie mogą zwiedzić Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie za symboliczną złotówkę. Program prowadzony będzie do końca 2023 roku. Jego inicjatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Program kierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, które podczas zakupu biletu lub jego weryfikacji okażą legitymację osoby niepełnosprawnej.

Z programu mogą korzystać również towarzyszący im opiekunowie – mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Do udziału w programie nie są uprawnione osoby posiadające orzeczenie wydane przez ZUS, KRUS, MON, MSWiA, a także dzieci posiadające jedynie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Celami programu są:

  • poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami;
  • zwiększenie integracji ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami;
  • rozszerzenie systemu ulg i preferencji dla osób z niepełnosprawnościami;
  • umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami, pozostającym poza obiegiem życia kulturalnego lub mającym do niego utrudniony dostęp (często z powodu barier finansowych), korzystania z różnych form działalności kulturalnej.

Warunkiem skorzystania z programu jest:

  • okazanie przez osobę z niepełnosprawnościami ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz złożenie oświadczenia o miejscu zamieszkania w miejscowości na terenie województwa mazowieckiego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do programu, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8;
  • złożenie przez opiekuna oświadczenia o miejscu zamieszkania w miejscowości na terenie województwa mazowieckiego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do programu.
Grafika: Jerzy Lipka-Wołowski

Grafika: Jerzy Lipka-Wołowski.