POŚWIĘCENIE KAPLICZEK

18 kwietnia 2023 r. w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie odbyło się poświęcenie kapliczek św. Jana Nepomucena oraz Matki Boskiej.
Poświęcenia dokonał proboszcz parafii Knychówek ks. Antoni Klukowski. W wydarzeniu udział brali: Krzysztof Starczewski kierownik Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie – Oddział Muzeum Regionalnego im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach, wikariusz parafii Knychówek ks. Radosław Żukowski, przedstawiciele siedleckiej Delegatury Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie z kierownikiem Bożeną Krassowską, wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach dr inż. Agnieszka Affek Starczewska oraz pracownicy Muzeum.
Kapliczki zostały wzniesione podczas prac rewitalizacyjnych przeprowadzonych w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego Mazowsza 2020.

GALERIA

Zdjęcia: K. Hibowska