PRACE REWITALIZACYJNE NA TERENIE MUZEUM ZIEMIAŃSTWA W DĄBROWIE

W związku z pracami rewitalizacyjnymi prowadzonymi na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie część parku została wyłączona z dostępu dla zwiedzających

Zdjęcia: K. Hibowska