POŚWIĘCENIE KRZYŻA EPIDEMICZNEGO

17 listopada 2021 r. w Dąbrowie został poświęcony krzyż epidemiczny tzw. karawaka. Poświęcenia dokonał proboszcz parafii Knychówek ks. Antoni Klukowski. Krzyż ufundowało Muzeum Regionalne w Siedlcach. Wśród obecnych na uroczystości poświecenia byli: Sławomir Kordaczuk dyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Krzysztof Chaberski zastępca dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Krzysztof Starczewski kierownik Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie – Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Andrzej Wybranowski nadleśniczy Nadleśnictwa Sarnaki, Mirosław Starczewski kierownik siedleckiej Delegatury Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie. Krzyż wykonał Jerzy Zawadzki, który także był obecny na uroczystości, oraz mieszkańcy Dąbrowy i pracownicy Muzeum.
Krzyże epidemiczne na terenie Polski pojawiały się w XVII w. Często były stawiane na granicach miejscowości, na rozstajach dróg lub w szczerym polu. Zwane były krzyżami morowymi, cholerycznymi, karawikąmi, Bożą Męką. Ustawiona karawaka w Dąbrowie jest kolejnym takim krzyżem na terenie gminy Przesmyki. Pierwszy znajduje się we wsi Zalesie i datowany jest na 1641 r. Drugi z 1919 r. znajduje się w Dąbrowie po prawej stronie przy wjeździe do miejscowości od strony południowej.

ZDJĘCIA

Zdjęcia: P. Czyż.