PRELEKCJA
"TRADYCJE BARTNICTWA NA PODLASIU.
TAJNIKI SYCENIA MIODEM"

10 września 2021 r. w siedzibie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach odbyła się prelekcja podtytułem „Tradycje bartnictwa na Podlasiu. Tajniki sycenia miodem”. Prelegentami byli Jerzy Krawczyk oraz dr Leszek Marek Krześniak, którzy przedstawili i zaprezentowali swoją pracę związaną z produkcją miodu i jego właściwościami.

Pierwszy prelegent przedstawił rzeczy związane z szeroko pojętym pszczelarstwem zaczynając od: historii pszczół, ich typologii oraz życie. Przedstawił dzieje bartnictwa na Podlasiu, współczesną produkcję miodu, kończąc na przedstawieniu kolejnych etapów sycenia miodów.

Drugi prelegent przedstawił rośliny miododajne i ich walory zdrowotne. Na przykład gryka uszczelnia naczynia krwionośne, natomiast mniszek lekarski ma właściwości przeciw nowotworowe. Z owoców kwiatów robi się miód, zaś korzenie wykorzystuje się w innych celach medycznych.

Zaprezentowano także produkty związane z pszczelarstwem, takie jak miody, świeczki i lekarstwa.

Prelegenci:

Jerzy Krawczyk, pasjonat, człowiek orkiestra. Pracę z pszczołami rozpoczął w 1997 r. Początkowo było to hobby, które z czasem w miarę przybywania uli i pszczół przerodziło się w pracę, która trwa do chwili obecnej. Pasja pszczelarza udzieliła się także pozostałym członkom rodziny, którzy wspólnie dbają o pasiekę, razem zbierają miód i produkują pszczele wyroby.

Marek Leszek Krześniak, dr n.med., specjalista chorób wewnętrznych, popularyzator nauk medycznych oraz wiedzy o ziołach, roślinach leczniczych. Autor książek: „Apteczka ziołowa”, „Leczymy się ziołami z działek”. Autor wystaw fotograficznych o ziołach m.in. „Zioła, ziółka”, „Zioła miłosne”, „Zioła na serce”.

ZDJĘCIA