PRELEKCJA
"OSKARŻONY. JÓZEF GÓRSKI.
Z DZIEJÓW POWOJENNEJ WALKI
Z ZIEMIAŃSTWEM"

24 września 2021 r. w siedzibie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie – Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach odbyła się prelekcja Artura Ziontka pt. „Oskarżony. Józef Górski. Z dziejów powojennej walki z ziemiaństwem”. Prelegent pochodzi z Siedlec, jest historykiem literatury, byłym wykładowcą akademickim. Obecnie pracuje w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim. Zaprezentowana historia o Józefie Górskim, jak określił prelegent, mogłaby być scenariuszem filmu. Podczas wykładu została przedstawiona historia Ceranowa i działalności rodziny Górskich. Wśród gości przybyłych do Muzeum była rodzina Gorskich, która uzupełniała wypowiedź naszego prelegenta.

ZDJĘCIA

Zdjęcia: P. Czyż.