W dniach 26-28 lutego 2021 r. w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie odbyły się pierwsze warsztaty fotograficzne z cyklu „Subiektywny przewodnik po północno-wschodnim Mazowszu”. Zadanie to jest realizowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza – projekt nr 297.

Przez trzy dni uczestnicy warsztatów zapoznawali się z procesem tworzenia fotografii analogowej średniego i dużego formatu. Zajęcia poprowadził fotograf Tadeusz Żaczek członek Związku Polskich Artystów Fotografików (więcej o fotografie http://www.zpaf.lublin.pl/?page_id=358).

Oprócz zajęć warsztatowych uczestnicy pleneru dokumentowali teren zespołu dworsko parkowego w Dąbrowie oraz jego bliższe i nieco dalsze okolice.