ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„CZTERY PORY ROKU W DĄBROWIE"

W dniu 8 grudnia 2020 r. w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie odbyło się posiedzenie komisji oceniającej prace nadesłane na konkurs fotograficzny „Cztery pory roku w Dąbrowie”.

Na konkurs nadesłanych zostało 20 prac 4 uczestników, uczniów szkół podstawowych z Siedlec.

Komisja w składzie:

  1. Sławomir Kordaczuk – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach, historyk, fotograf – przewodniczący,
  2. Krzysztof Chaberski – Zastępca Dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach, historyk – członek,
  3. Krzysztof Starczewski – Kierownik Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie – członek,
  4. Anna Leśniczuk – historyk, pracownik Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie- członek,
  5. Adam Krasuski – fotograf, członek grupy Fotogram – członek,
  6. Piotr Czyż – historyk, pracownik Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie – sekretarz.

podsumowała konkurs, dokonała przeglądu i oceny prac.

Wszystkie nadesłane prace zostały dopuszczone do konkursu. Komisja postanowiła z uwagi na niewielką ilość prac zgłoszonych w kategorii szkoły podstawowe nie wykorzystywać pełnej puli nagród w tej kategorii. Po wnikliwej ocenie i analizie komisja postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia.

W kategorii „Szkoły podstawowe” komisja przyznała 1 nagrodę i 2 wyróżnienia:

Nagroda: w wysokości 300 zł

Bartłomiej Krasuski, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach, opiekun: Agnieszka Bączyk.

Wyróżnienia: w wysokości 100 zł.

Zuzanna Ługowska, Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach, opiekun: Piotr Kozak.

Julia Stefaniuk, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach, opiekun: Agnieszka Bączyk.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. W związku z panującą obecnie sytuacją epidemiologiczną nie odbędzie się uroczyste podsumowanie konkursu z wręczeniem nagród, wyróżnień, podziękowań i dyplomów uczestnictwa.

Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o werdykcie jury. W celu odebrania nagrody laureaci muszą przybyć osobiście do siedziby muzeum i pokwitować nagrodę pieniężną. Weryfikacja osoby odbywać się będzie poprzez okazanie przy odbiorze legitymacji szkolnej.
Osoby wyróżnione nie muszą przychodzić osobiście po odbiór nagrody rzeczowej. Mogą ją odebrać również nauczyciele lub rodzice.