DOTACJA CELOWA - BUDOWA WIATY PARKOWEJ
W ZESPOLE DWORSKO-PARKOWY
NA TERENIE
MUZEUM ZIEMIAŃSTWA W DĄBROWIE

30 października 2020 r. komisja powołana przez Dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach Sławomira Kordaczuka dokonała odbioru robót końcowych zadania o nazwie: „Budowa wiaty parkowej w zespole dworsko-parkowym na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie”.

Inwestycja pozwala na organizowanie warsztatów, lekcji muzealnych oraz imprez okolicznościowych na łonie natury, wzbogacając program działania Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie. Jest też zachętą dla zwiedzających do dłuższego zatrzymania się na terenie parku.

Realizacja zadania była możliwa dzięki wsparciu Województwa Mazowieckiego w ramach dotacji celowej w wysokości 160 000,00 zł. Dysponentem dotacji był Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

ZDJĘCIA

Zdjęcia: P. Czyż, A. Leśniczuk, K. Starczewski, S. Kordaczuk