ZAPRASZAMY DO WIRTUALNEGO ZWIEDZANIA
MUZEUM ZIEMIAŃSTWA W DĄBROWIE

Spacery wystawy stałej i dwóch wystaw czasowych wykonano w ramach realizacji projektu pn.: „Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno-technologiczno-koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego”.

WIRTUALNE ZWIEDZANIE Z 2020r.

Spacer wykonano w ramach realizacji projektu pn: „Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu”.

WIRTUALNE ZWIEDZANIE Z 2017r.