Zapraszamy do spaceru wokół stawu Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie.