ĆWICZENIA STRAŻACKIE NA TERENIE
MUZEUM ZIEMIAŃSTWA W DĄBROWIE

7 lutego 2020 r. na terenie dworsko-parkowym Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie miały miejsce ćwiczenia strażackie. Udział wzięły następujące jednostki: Państwowa Straż Pożarna z Siedlec, Ochotnicza Straż Pożarna z Dąbrowy, Ochotnicza Straż Pożarna z Korczewa i Ochotnicza Straż Pożarna z Przesmyk. Podczas zaplanowanych ćwiczeń strażacy dowiedzieli się o specyfikacji budynku dworu, przechodząc przez poszczególne pomieszczenia dworskie z pracownikiem muzeum Piotrem Czyżem.
Po przejściu dworu uczestnicy rozpoczęli dalszą część przewidzianych zajęć. Nad stawem odbyła się część teoretyczno-praktyczna. Na cześć teoretyczną składało się opisanie poszczególnych urządzeń ratujących życie. Została również przytoczona zasada „5D”, czyli zasada mówiąca o priorytetach działania oraz stopniowaniu trudności podejmowanych kroków. Zasada brzmi: Dowołaj! Dosięgnij! Dorzuć! Dopłyń! Doleć! W przypadku obiektu na terenie muzeum, można było powiedzieć o zasadzie „4D”.
Również to była okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy wspomnianymi jednostkami strażackimi.
Ponadto pracownicy Muzeum Ziemiaństwa doskonalili umiejętności używania gaśnicy proszkowej.

ZDJĘCIA