DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADANIA
„ROZBUDOWA W ZESPOLE
DWORSKO-PARKOWYM
NA TERENIE MUZEUM
ZIEMIAŃSTWA W DĄBROWIE”.

W dniu 25 listopada 2019 r. komisja powołana przez po. Dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach Sławomira Kordaczuka dokonała odbioru robót końcowych zadania o nazwie: „Rozbudowa oczyszczalni w zespole dworsko-parkowym na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie”.

Dzięki realizacji tej inwestycji Muzeum Ziemiaństwa zyskało możliwość przyjmowania wieloosobowych wycieczek oraz organizowania imprez okolicznościowych. Poprzez zainstalowanie zbiornika buforowego gromadzącego nagłą, zwiększoną ilość ścieków w krótkim okresie czasu umożliwi nam na przyjęcie większej ilości osób zwiedzających.

Realizacja zadania była możliwa dzięki wsparciu Województwa Mazowieckiego w ramach dotacji celowej. Całość zadania wyniosła 46 740,00 zł: z czego 40 000,00 zł pochodziła z dotacji celowej Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; resztę kwoty w wysokości 6 740,00 zł sfinalizowało Muzeum Regionalnego w Siedlcach ze środków własnych.

ZDJĘCIA

Zdjęcia: P. Czyż.