DOTACJA CELOWA NA REALIZACJE ZADANIA „BUDOWA KŁADKI W ZESPOLE DWORSKO-PARKOWYM W DĄBROWIE GM. PRZESMYKI”.

W dniu 25 listopada 2019 r. komisja powołana przez po. Dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach Sławomira Kordaczuka dokonała odbioru robót końcowych zadania o nazwie: „Budowa kładki w zespole dworsko-parkowym w Dąbrowie gm. Przesmyki”.

Kładka, która powstała na terenie założenia dworsko-parkowego jest próbą powrotu do historycznego odtworzenia układu przestrzennego.  Nowa przeprawa nad stawem, oprócz wniesienia nowych walorów estetycznych,  wzbogaci program rekreacyjny w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie.

Realizacja zadania była możliwa dzięki wsparciu Województwa Mazowieckiego w ramach dotacji celowej w wysokości 110 700,00 zł. Dysponentem dotacji był Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

ZDJĘCIA

Zdjęcia: P. Czyż