WERNISAŻ WYSTAWY
"KS. STANISŁAW BRZÓSKA
- OSTATNI POWSTANIEC STYCZNIOWY"

5 lipca 2019 r. w siedzibie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie odbył się wernisaż wystawy „Ks. Stanisław Brzóska – ostatni dowódca Powstania Styczniowego”. Wystawę przygotowało Archiwum Państwowe w Siedlcach we współpracy Archiwum Państwowym w Lublinie, Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Diecezji Siedleckiej oraz Sokołowskim Ośrodkiem Kultury. Na wystawie prezentowane są dokumenty i fotografie związane z drogą życiowa ks. Stanisława Brzóski od edukacji do tragicznej śmierci. Ekspozycja wzbogacona przez eksponaty pochodzące ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Siedlcach oraz Muzeum Historii i Tradycji Waldemara Kosieradzkiego w Łosicach. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji.

ZDJĘCIA

Zdjęcia: P. Czyż.