IV RAJD PTTK
"POWITANIE WIOSNY W DĄBROWIE"
WARSZTATY WYKONYWANIA STROIKÓW WIELKANOCNYCH

23 marca w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie odbyły się warsztaty wykonywania stroików wielkanocnych poprowadzone przez Panią Dorotę Filipowicz. Uczestnikami warsztatów byli mieszkańcy Dąbrowy oraz sympatycy i członkowie PTTK „Podlasie”
w Siedlcach (IV Rajd Powitanie Wiosny w Dąbrowie).

ZDJĘCIA

Zdjęcia: A. Jastrzębska.