WERNISAŻ WYSTAWY
"ZIMA W MALARSTWIE"

ZDJĘCIA

Zdjęcia: K. Starczewski, A. Jastrzębska.