ZAPROSZENIE NA PRELEKCJĘ
"WKŁAD ZIEMIAN POŁUDNIOWEGO PODLASIA
W ODZYSKANIE PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI"

PIOTR SZYMON ŁOŚ, publicysta radiowy ( Polskie Radio RR „ Radio dla Ciebie”), badacz – pasjonat i popularyzator dziejów ziemiaństwa. Autor książki „ Szkice do portretu ziemian polskich XX wieku” (2006), autor artykułów popularyzatorskich i naukowych. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego i Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego. Ponadto interesuje się kulturą Mazowsza oraz Romów polskich.