PRELEKCJA
"WKŁAD ZIEMIAN POŁUDNIOWEGO PODLASIA
W ODZYSKANIE PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI"

ZDJĘCIA

Zdjęcia: K. Starczewski