WERNISAŻ WYSTAWY
"WKŁAD ZIEMIAN W ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI"

ZDJĘCIA

Zdjęcia: K. Starczewski, A. Jastrzębska.