Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie pozyskało  nowy element dekoracyjny.  Jest to granitowy głaz narzutowy, znajduje się na terenie dworsko – parkowym muzeum. Prawdopodobnie jest to granit z Bohuslanu z południowo – zachodniej Szwecji, przetransportowany przez lądolód.