DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA
"ZAKUP CIĄGNIKA WIELOZADANIOWEGO
DLA POTRZEB
MUZEUM ZIEMIAŃSTWA W DĄBROWIE"

W dniu 23 października 2018 roku w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim a Muzeum Regionalnym w Siedlcach na realizację zadania „Zakup ciągnika wielozadaniowego dla potrzeb Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie”.

Województwo Mazowieckie na realizację zadania przekazało dotację w wysokości 96 108,00 zł. Termin zakończenia zadania ustalono na 31 grudnia 2018 roku.

Dysponentem dotacji jest Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.