Logo Mazowia.pl

W dniu 27 lipca 2018 roku w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim a Muzeum Regionalnym w Siedlcach na realizację zadania „Budowa ogrodzenia w zespole dworsko-parkowym w Dąbrowie”.

Województwo Mazowieckie na realizację zadania przekazało dotację w wysokości 97 700,00 zł. Zadanie dotyczy dokończenia ogrodzenia terenu muzealnego objętego strefą ochrony konserwatorskiej poprzez wykonanie ogrodzenia betonowego i drewnianego z żerdzi.

Termin zakończenia zadania ustalono na 12 listopada 2018 roku.

Dysponentem dotacji jest Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.