WERNISAŻ WYSTAWY
“ZAŁOŻENIE DWORSKO-PARKOWE
W DĄBROWIE.
FOTOGRAFICZNA KRONIKA LAT 1945 – 2004"

Od 11 maja do 30 września w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie prezentowana była wystawa czasowa pt. „Założenie dworsko parkowe w Dąbrowie. Fotograficzna kronika lat 1945-2004”. Była to pierwsza tego rodzaju wystawa prezentująca fotografie obrazujące działalność placówki oświatowej mieszczącej się we dworze oraz wydarzenia kulturalne odbywające się na terenie dawnego założenia dworsko–parkowego. Poza zdjęciami na wystawie znalazły się pamiątki po nieistniejącej placówce oświatowej: świadectwa szkolne, kronika, książka protokołów z zebrań Komitetu Rodzicielskiego oraz księga kasowa. Na wernisaż wystawy przybyli licznie absolwenci Szkoły Podstawowej i mieszkańcy Dąbrowy. Uroczystość uświetnili swoją obecnością byli nauczyciele i dyrekcja punktu filialnego Szkoły Podstawowej w Łysowie.

ZDJĘCIA

Zdjęcia: A. Jastrzębska.