ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
"UKŁADANIE BUKIETÓW Z KWIATÓW POLNYCH"

We wtorek 29 maja w Muzeum Ziemiaństwa odbył się konkurs „Układanie bukietów
z kwiatów polnych”. Komisja konkursowa I miejsce w konkursie przyznała Pani Małgorzacie Chybowskiej, II miejsce Pani Darii Teodorczuk oraz III miejsce Pani Teresie Chęcińskiej.

ZDJĘCIA

Zdjęcia: A. Jastrzębska.