WERNISAŻ WYSTAWY
"MIESZCZAŃSTWO. LATA DWUDZIESTE. LATA TRZYDZIESTE."

ZDJĘCIA

Zdjęcia: S. Kordaczuk.