WIGILIJNE SPOTKANIE
"GWIAZDA WZESZŁA NAD POLSKĄ"

GAWĘDA BARBARY WACHOWICZ O WIGILIACH WIELKICH POLAKÓW

ZDJĘCIA

Zdjęcia: A. Leśniczuk.