WERNISAŻ WYSTAWY
"MIESZCZAŃSTWO. LATA DWUDZIESTE. LATA TRZYDZIESTE."

Zdjęcia: A. Leśniczuk.