MIĘDZYNARODOWY PLENER ARTYSTYCZNY
„WOKÓŁ DĄBROWY – LUDZIE, KRAJOBRAZ, ARCHITEKTURA”

W dniach 12-24 czerwca 2016 r. w zespole dworsko-parkowym w Dąbrowie, gmina Przesmyki, odbędzie się Międzynarodowy Plener Artystyczny „Wokół Dąbrowy – ludzie, krajobraz, architektura”.

Organizatorami pleneru są: Muzeum Regionalne w Siedlcach, Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie – Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Muzeum w Petersbergu oraz niemieckie Stowarzyszenie Artystów w Halle.

Celem pleneru będzie stworzenie prac fotograficznych i plastycznych utrwalających walory krajobrazowe regionu, integracja środowisk twórczych, wymiana doświadczeń artystycznych i warsztatowych oraz popularyzacja Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie.

Uczestnikami pleneru będą artyści plastycy i fotograficy z Siedlec i z Petersbergu (Niemcy). Siedlce będą reprezentować: Sławomir Kordaczuk (komisarz pleneru), Lech Kalinowski, Tomasz Nowak, Andrzej Ruciński i Andrzej Sołtysiuk. Z Niemiec przyjadą: Elke Busching, Undine J. E. Hannemann, Ernst-Ulrich Jacobi, Beata Sienko i Hendrik Wiethase.

Na zakończenie pleneru, 24 czerwca, odbędzie się w Dąbrowie pokaz prac powstałych podczas pleneru. Natomiast 22 lipca w Muzeum Regionalnym w Siedlcach zostanie otwarta wystawa poplenerowa „Dąbrowa 2016” i będzie prezentowana do 4 września.

ZDJĘCIA

Plener artystyczny, fot. A. Leśniczuk.

Zdjęcie: A. Leśniczuk.