WYSTAWA CZASOWA
"DĄBROWA – NATOLIN 2010-2015
W FOTOGRAFII SŁAWOMIRA KORDACZUKA"

Fotografie Sławomira Kordaczuka ukazują różne fragmenty założenia dworsko-parkowego w Dąbrowie. Wspomniane założenie składające się z dworu, oficyny, parku i stawu pochodzi z połowy XIX wieku. Od 1905 do 1945 r. należało do rodziny Fonbergów. Ostatnim właścicielem majątku Natolin był Ignacy Fonberg (1877-1964). Dekret o reformie rolnej pozbawił właścicieli prawa własności. Przez powojenny okres, do roku 2002 w budynku dworu mieściła się szkoła podstawowa, w oficynie przedszkole.

Od 2007 do 2010 r. budynkami wraz z przyległym parkiem zawiadywała Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach. I choć kierownictwo uczelni poczyniło pewne prace zabezpieczające, to stan obu obiektów był zły. W takiej kondycji Muzeum Regionalne w Siedlcach przejęło w marcu 2011 r. dwór, oficynę a także zaniedbany park. Od października 2015 r. w zespole dworsko-parkowym w Dąbrowie powstał nowy oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach – Muzeum Ziemiaństwa, w którym będzie można zobaczyć zabytkowe wnętrza ziemiańskie przełomu XIX i XX wieku.

Prezentowane na wystawie fotografie stanowią swoistą dokumentację stanu zastanego przez Muzeum Regionalne oraz poszczególne etapy inwestycji. Przede wszystkim jednak ukazują urodę dworu, oficyny, poszczególnych pomieszczeń i detali architektonicznych. Ważną rolę odgrywa przyroda stanowiąca nierozerwalną całość z dwoma zabytkowymi budynkami.