Regulamin tymczasowy projektu BOM nr 297 – Subiektywny przewodnik
po północno – wschodnim Mazowszu”

 

 1. Dyrektor MRS powołuje komisarza pleneru, który odpowiada za organizację merytoryczną plenerów;
 2. Na każdy plener będzie tworzona odrębna lista uczestników;
 3. W plenerze mogą brać udział mieszkańcy woj. mazowieckiego bez ograniczeń wiekowych;
 4. Kwalifikacja do uczestnictwa w plenerze prowadzona jest przez komisarza pleneru i kierownika MZD. Osoby zakwalifikowane do udziału w plenerze będą o tym poinformowane do wtorku (włącznie) poprzedzającego plener;
 5. Zgłoszenia do uczestnictwa w plenerze będą rozpatrywane na podstawie przedstawionych prac, publikacji (w tym internetowych), udziału w konkursach i wystawach etc.;
 6. Zgłoszenia zawierające dane kontaktowe (imię, nazwisko, tel. kontaktowy, adres zamieszkania) przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej, winny być przesłane na adres email dabrowa@muzeumsiedlce.art.pl do wyczerpania limitu miejsc (15 miejsc hotelowych + 2 dostawki – 6 pokoi dwuosobowych i jeden pokój trzyosobowy, dostawki w pokoju trzyosobowym i w jednym z pokoi dwuosobowych);
 7. Zgłoszenia przyjmowane są do piątku do godz. 15.00 na tydzień przed planowanym plenerem;
 8. Wykładowcy prowadzący warsztaty plenerowe wybierani będą przez komisarza pleneru po uzgodnieniu z dyrektorem MRS;
 9. Uczestnicy plenerów mają zapewnione noclegi oraz wyżywienie (piątek – kolacja, sobota – śniadanie, obiad, kolacja, niedziela – śniadanie i obiad). Osoby preferujące dietę wegetariańską/wegańską proszone są o poinformowanie o tym w zgłoszeniu na warsztaty;
 10. Możliwe jest na życzenie uczestników pleneru zorganizowanie ogniska lub grilla we własnym zakresie zainteresowanych;
 11. Możliwy jest udział w warsztatach fotograficznych do 10 osób nie będących uczestnikami pleneru, osobom takim organizator nie zapewnia noclegu ani wyżywienia;
 12. Po każdym plenerze uczestnicy i prowadzący przesyłają po 3 wybrane zdjęcia w formie cyfrowej na adres MZD w terminie do 2 tygodni po zakończeniu pleneru, z wybranych powstanie wystawa oraz publikacja w formie albumu na zakończenie cyklu plenerów;
 13. Wybór zdjęć do wystawy i publikacji dokona komisja złożoną z komisarza pleneru, dyrektora MRS i kierownika MZD;
 14. Publikacja poplenerowa wydana będzie w formacie A4, w pełnym kolorze, w twardej oprawie, o objętości ok. 200 stron, w nakładzie 300 egz. przy udziale komisarza pleneru oraz dyrektora MRS;
 15. Każdy uczestnik plenerów otrzyma nieodpłatnie egzemplarz publikacji poplenerowej;
 16. Uczestnictwo w plenerach oznacza zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przesłanych prac przez Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie do celów statutowych;
 17. Informacja o plenerach będzie zamieszczona na stronie internetowej MZD oraz w mediach społecznościowych;
 18. Organizacja poszczególnych plenerów będzie zależała od bieżących obostrzeń sanitarnych;
 19. Zgłoszenie udziału w warsztatach oznacza akceptację Regulaminu projektu BOM nr 297.
Logo Budżetu Obywatelskiego Mazowsza