wydawnictwa i pamiątki witryna

Wybrane wydawnictwa i pamiątki można nabyć
w siedzibie muzeum, zamówić telefonicznie pod numerem (25) 641 26 20 bądź drogą elektroniczną
na adres: dabrowa@muzeumsiedlce.art.pl.

SPOSÓB ZAPŁATY:
za zaliczeniem pocztowym lub dokonując przedpłaty
na konto (cena+koszt przesyłki).

NUMER KONTA:
PKO Bank Polski w Siedlcach 32 1020 1026 0000 1202 0231 9333.

Aktualnie oferujemy następujące wydawnictw

 

Życie codzienne ziemiaństwa polskiego w XIX i XX wieku, red. Sławomir Kordaczuk, Siedlce 2018

To siódma publikacja poświęcona tematyce ziemiańskiej. Zawiera 6 referatów wygłoszonych podczas sesji naukowej o tym samym tytule zorganizowanej w 2016 r., poprzedzonych wstępem dyrektora Andrzeja Matuszewicza. Publikacja przybliża nieznane fakty związane z ziemiaństwem, wskazując na niebagatelną jego rolę. Istotnym uzupełnieniem wydawnictwa są fotografie stanowiące swoiste dopełnienie tekstów. Wydawnictwo wydane w twardej oprawie.

Cena: 30 zł

 

                                                         Kolędowanie. Wschodnie Mazowsze, południowe Podlasie, opr. Wanda Księżopolska

Publikacja zwiera teksty kolędników, charakterystyczne dla pogranicza podlasko-mazowieckiego, opracowane w formie scenariuszy, znane z lokalnej bożonarodzeniowej tradycji ustnej z powiatów: siedleckiego, węgrowskiego, sokołowskiego, garwolińskiego, mińskiego i otwockiego. Teksty zapisali uczestnicy dawnego kolędowania oraz osoby zainteresowane utrwaleniem zanikającej lokalnej tradycji ludowej w latach 1988-1992. Wybrane scenariusze zawierają opracowania nutowe. W książce znajdziemy bogatą dokumentacje fotograficzną, prezentującą grupy kolędnicze. Dr Tomasz Rokosz z Instytutu Muzykologii KUL, we wstępie scharakteryzował przytoczone typy kolędowania bożonarodzeniowego z podkreśleniem kompetencji kulturowych osób zapisujących teksty. Książka wydana w twardej oprawie, w nakładzie tylko 100 egzemplarzy. Teksty zgromadziła, przechowała i opracowała Wanda Księżpolska, autorka wystaw muzealnych, dokumentująca i ujawniająca w formie cyklu prezentacji folklor słowny i muzyczny regionów otaczających Siedlce: „Żywa tradycja – pamięć pokoleń”. Za ten projekt otrzymała nagrodę „Za zasługi dla kultury ludowej” im Oskara Kolberga. Wybrane tematy opracowała w formie publikacji książkowych.

Cena: 47 zł

 

 

Dąbrowa. Dzieje wsi, majątku i Muzeum Ziemiaństwa, Siedlce 2017 r.

Jest to pierwsza publikacja poświęcona historii wsi, majątku oraz Muzeum Ziemiaństwa. Rozdziały poruszają wątki tematyczne pozwalające zapoznać się z historią wspomnianego miejsca, procesem odbudowy , ekspozycją wnętrz przełomu XIX i XX wieku oraz otaczającą przyrodą. Książka jest bogato ilustrowana fotografiami pochodzącymi ze zbiorów prywatnych oraz archiwalnych. Album wydany w twardej oprawie.

Cena: 35 zł

 

 

0001 Sławomir Kordaczuk, Album Siedlecki. Historia miasta i okolic z prywatnych archiwów, Siedlce 2017 r.

W książce autor zawarł wiele fascynujących i nieznanych faktów. Rozdziały obejmują dzieje nie tylko Siedlec, ale i sporego obszaru wokół. Nie sposób bowiem wyizolować historii samego miasta, postrzeganego jako centrum gospodarcze i kulturalne oraz jedyny w regionie ośrodek akademicki z dwiema uczelniami wyższymi. Siedlce zawsze pojawiają się w opowieściach mieszkańców okolicznych miejscowości. Poza tym to miasto stanowi otwartą bramę turystyczną na pograniczu wschodniego Mazowsza, południowego Podlasia i północnej Lubelszczyzny.
Książka zilustrowana jest zdjęciami, które pochodzą z prywatnych zbiorów i nierzadko nigdy nie były publikowane. Znajdziecie Państwo w książce wiele przykładów miejsc i osób istniejących już tylko na zdjęciach i w pamięci ludzkiej.Celem autora było ukazanie, że w prywatnych szufladach można znaleźć bardzo ciekawe i ważne materiały. One godne są ocalenia oraz pokazania młodym, a przypomnienia starszym.Album wydany przez Stowarzyszenie tutajteraz.

Cena: 45 zł

 

 

Dawne siedzibyDawne siedziby ziemiańskie wobec współczesnych wyzwań gospodarczych i szans turystycznych, red. Sławomir Kordaczuk, Siedlce 2016 r.

Jest to szósta publikacja poświęcona problematyce szlachecko-ziemiańskiej. Zawiera dziewięć referatów wygłoszonych podczas sesji ziemiańskiej zorganizowanej w 2014 roku, poprzedzonych przedmową dyrektora Andrzeja Matuszewicza. W publikacji zamieszczono również fotografie ilustrujące obrady sesji, wycieczkę posesyjną oraz stan obecny obiektów dworskich i pałacowych znajdujących się w naszym regionie.

Cena: 30 zł

 

 

Dok1-1Jolanta i Marek Michniewscy, Ziemianka na Podlasiu w XIX i I połowie XX wiek, Siedlce 2016 r.

Informator o wystawie „Ziemianka na Podlasiu w XIX
i I połowie XX wieku” w formie książki formatu B5.
Zawiera informacje o wystawie oraz wybrane fotografie przedstawiające zbiory Jolanty i Marka Michniewskich.

Cena: 7 zł

 

 

skladanka-1Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie

Informator – składanka zawiera podstawowe wiadomości o muzeum. Jest dwustronnie zadrukowany karty formatu A4 złożone na trzy części. Wydane w języku polskim i angielskim.

Cena: 1 zł

Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie zachęca do zakupu pamiątek.

 

1. REPRODUKCJA AKWARELI ” DWÓR W DĄBROWIE” AUTORSTWA MACIEJA RYDLA

Cena : 10 zł

Dok4-1

W sprzedaży oferujemy akwarelę oprawioną w ramce. Cena: 35 zł

2. POCZTÓWKI Z CYKLU DWORY I PAŁACE.

Cena:1 zł

Dwór w Dąbrowie
Dwór w Dąbrowie
Pałac w Cieleśnicy
Pałac w Cieleśnicy
Sinołęka w powiecie mińskim
Sinołęka w powiecie mińskim
Dwór w Starej Niedziałce
Dwór w Starej Niedziałce
MERECZOWSZCZYZNA
Mereczowszczyzna
Oficyna dworska w Dąbrowie
Oficyna dworska w Dąbrowie
Łysów w powiecie siedleckim
Łysów w powiecie siedleckim
Pałac w Korczewie
Pałac w Korczewie
Dwór w Roskoszy
Dwór w Roskoszy
Głosków w powiecie garwolińskim
Głosków w powiecie garwolińskim
Dąbrowa w powiecie siedleckim, 1942 r.
Dąbrowa w powiecie siedleckim, 1942 r.
Dwór w Żytnie
Dwór w Żytnie
Pałac Ogińskich w Siedlcach
Pałac Ogińskich w Siedlcach
Dwór w Gręzowie
Dwór w Gręzowie
Dwór w Starej Niedziałce
Dwór w Starej Niedziałce
Sinołęka w powiecie mińskim
Sinołęka w powiecie mińskim

3. POCZTÓWKI ŚWIĄTECZNE

Cena: 1 zł

Reprodukcja pocztówki według obrazu Bronisław Rychter-Janowskiej
Reprodukcja pocztówki wydanej nakładem „Ludowa Sztuka w obrazach" według obrazu Bronisław Rychter-Janowskiej (1868-1953)
Helena Szopa „Pisanki”
Helena Szopa „Pisanki”
Reprodkucja pocztówki z pocz. XX w., wydanej nakładem „J. Platek Warszawa"
Reprodkucja pocztówki z pocz. XX w., wydanej nakładem „J. Platek Warszawa"

4. MAGNESY

Cena: 5 zł

magnes Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie
magnes-MRS-1
Magnesy-Siedlce-Ratusz-pod-Jackiem
magnes Pałac Ogińskich
Magnes-Pomnik-J.PawłaII
Magnes-MZD
magnes ratusz
magnes kaplica Ogińskiej
MAGNES-PAŁAC-KORCZEW
magnes ratusz
magnes Jacek
Magnes-Kaplica-księżnej-Aleksandry-Ogińskiej
magnes pałac w Korczewie

5. MAGNES – OTWIERACZ

   Cena: 4 zł

magnes otwieracz
magnes otwieracz
magnes otwieracz
magnes otwieracz

6. REWENETY

Cena: 2,50 zł

rewenet
Reweneta
Reweneta
reweneta

7. DŁUGOPISY

Cena: 2,50 zł

ROK SETNEJ ROCZNICY 1918 - 2018
ROK SETNEJ ROCZNICY 1918 - 2018

Oferta dla kolekcjonerów i turystów

 

1. ZNACZEK TURYSTYCZNY

    Cena: 7 zł

znaczek turystyczny

To okrągły, drewniany krążek o średnicy 60 mm i grubości 8-10 mm, posiada metalowe oczko do zawieszenia. Awers i rewers przeważnie jest taki sam. Znaczek Turystyczny jest pamiątką z naturalnego materiału – drewna, bez użycia barwników, farb, lakierów, jest w 100 % ekologiczny. Składa się z trzech elementów: samego znaczka, karteczki i naklejki. Stanowi wyjątkową propozycję dla kolekcjonerów, w porównaniu z innymi w większości prefabrykowanymi produktami. Produkowany jest ręcznie, każda sztuka jest wyjątkowa. Grafika jest swego rodzaju dziełem sztuki, wypalana jest w wysokiej temperaturze przy pomocy metalowej, grawerowanej matrycy. Poprzez silny nacisk matryca wypala w drewnie plastyczny wizerunek, który jest bardzo trwały i odczuwalny także przy dotyku.

Znaczek Turystyczny przedstawia miejsce, do którego dotarł turysta. Jest pamiątką i potwierdzeniem pobytu. W żadnym innym miejscu nie można kupić takiego znaczka. Kolejne numery znaczków przedstawiają grzbiety gór, schroniska turystyczne, biegi rzek, oznaczają miasta, zamki, miejsca historyczne, pamiątki przyrodnicze, zabytki techniki, jaskinie, ogrody zoologiczne i inne miejsca, do których dociera ciekawy turysta. Jest on turystyczną zachętą do zwiedzania tych miejsc a zarazem wyjątkową pamiątką. Zbieranie znaczków jest impulsem do wzięcia udziału w grze kolekcjonerskiej. Cały system jest nieustannie rozszerzany. W 2012 roku Znaczki Turystyczne znajdują się już w piętnastu państwach Europy! Jest to ogólnoeuropejska akcja kolekcjonerska.

Więcej informacji na stronie: www.znaczki-turystyczne.pl/

2. DZIENNIK TURYSTYCZNY WANDER . Cena: 12,50 zł

    NAKLEJKA WANDER CARD . Cena: 2,50 zł   

dziennik turystyczny

Dobre i pomocne rozwiązanie dla zapobiegliwego turysty, bowiem pomysłodawca zorganizował planowanie podróży bez ruszania się z domu, a na mapie jego portalu znajdziemy ok. 5 tysięcy miejsc godnych odwiedzin. Jak ułożymy sobie trasę, co nas interesuje zależy już od nas. Co znajdziemy na stronie? Wiele żmudnie zebranych informacji dla każdego miejsca i obiektu, między innymi: nazwa i foto miejscowości, pozycja GPS, tekst krajoznawczy, nr tel. informacji turystycznej i wiele więcej. Po zaplanowaniu podróży ruszamy w drogę. W czasie odwiedzin wybranych miejsc zorganizowane zostały punkty dla turystów, w których będzie można potwierdzić swoją wizytę otrzymując odpłatnie naklejkę obiektu z danymi (czasami także stempel okolicznościowy). Naklejkę następnie wklejamy do dziennika i dalej według instrukcji pomysłodawcy.

Projekt działa już na terenie Czech, Słowacji, Niemiec, Norwegii i Polski. Zachętą są nagrody za zbieranie naklejek, ale podstawowym elementem jest edukacja i stworzenie własnego przewodnika turystycznego.

Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie: http://pl.wander-book.com/.

NAKLEJKA WANDER CARD