Muzeum zaprasza dzieci i młodzież na lekcje muzealne, które odbywają się w pomieszczeniach muzeum oraz w parku. Będą oni mogli wzbogacić swoją wiedzę, odpocząć na łonie natury oraz pobiesiadować przy ognisku. W swojej ofercie muzeum posiada cztery tematy lekcji.

ZAPRASZAMY

Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na lekcje muzealne. Wszystkie tematy dostosowane są odpowiednio do grupy wiekowej. Koszt przeprowadzenia lekcji wynosi 2 zł od uczestnika.
W zajęciach może brać udział maksymalnie 30 osób. Lekcja trwa od 45 do 60 minut. Zajęcia prowadzi: Anna Leśniczuk, Piotr Czyż

Lekcje należy zamawiać telefonicznie w sekretariacie muzeum pod numerem (25) 641-26-20.

TEMATY LEKCJI MUZEALNYCH:

 1. Rycerz, szlachcic, ziemianin

Celem lekcji jest wprowadzenie dzieci i młodzieży w tematykę szlachecko – ziemiańską. Uczestnicy dowiedzą się czym były dwory i jak funkcjonowały majątki ziemiańskie.

2. Rok Pański na czteron podzielon. Tradycje w dworze ziemiańskim.

 Celem zajęć jest przekazanie uczestnikom informacji jakie były zwyczaje i obyczaje  w majątku ziemiańskim.

3. Dwór ziemiański ostoja polskości, tradycji

Celem zajęć jest przekazanie uczestnikom informacji dotyczącej funkcjonowania majątku ziemiańskiego w społeczności lokalnej.

4. Lekcje tematyczne

Święta wielkanocne w ziemiańskim dworze

Tradycje dożynkowe w ziemiańskim dworze

Święta Bożego Narodzenia w ziemiańskim dworze

Lekcja ma na celu przedstawienie tradycji i zwyczajów związanych z celebrowaniem poszczególnych świąt oraz jak przygotowywano się do dożynek. Ponadto uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób przygotowywano się do świąt bądź dożynek