Edukacja

              Muzeum zaprasza dzieci i młodzież na lekcje muzealne, które odbywają się w pomieszczeniach muzeum oraz w parku. Będą oni mogli wzbogacić swoją wiedzę, odpocząć na łonie natury oraz pobiesiadować przy ognisku. W swojej ofercie muzeum posiada cztery tematy lekcji.

ZAPRASZAMY

Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na lekcje muzealne. Wszystkie tematy dostosowane są odpowiednio do grupy wiekowej. Koszt przeprowadzenia lekcji wynosi 3 zł od uczestnika.
W zajęciach może brać udział maksymalnie 30 osób. Lekcja trwa od 45 do 60 minut. Zajęcia prowadzi: Anna Leśniczuk

Lekcje należy zamawiać telefonicznie w sekretariacie muzeum pod numerem (25) 641-26-20.

TEMATY LEKCJI MUZEALNYCH:

 1. Rycerz, szlachcic, ziemianin

Celem lekcji jest wprowadzenie dzieci i młodzieży w tematykę szlachecko – ziemiańską. Uczestnicy dowiedzą się czym były dwory i jak funkcjonowały majątki ziemiańskie.

 

2. Święta Wielkanocne w ziemiańskim dworze

Celem lekcji jest przybliżenie tradycji i zwyczajów wielkanocnych kultywowanych w ziemiańskich dworach.

 

3. Tradycje dożynkowe w ziemiańskim dworze

 Celem zajęć jest przekazanie uczestnikom informacji czym były i jak przebiegały dożynki w majątku ziemiańskim.

 

4.  Święta Bożego Narodzenia w ziemiańskim dworze

Lekcja ma na celu przedstawienie tradycji i zwyczajów związanych z celebrowaniem Bożego Narodzenia. Ponadto uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób przygotowywano się do tego święta.

5. O czym szumią drzewa?

Lekcja ma na celu przedstawienie i pokazanie jak kształtują się drzewa i środowisko otaczające nas do koła.

MUZEUM ZIEMIAŃSTWA W DĄBROWIE