DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA ” ZAKUP CIĄGNIKA WIELOZADANIOWEGO DLA POTRZEB MUZEUM ZIEMIAŃSTWA W DĄBROWIE.

W dniu 23 października 2018 roku w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim a Muzeum Regionalnym w Siedlcach na realizację zadania „Zakup ciągnika wielozadaniowego dla potrzeb Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie”. Województwo Mazowieckie na realizację zadania przekazało dotację w wysokości 96 108,00 zł. Termin zakończenia zadania ustalono na 31 grudnia 2018 roku. Dysponentem dotacji jest…

Szczegóły

DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA” BUDOWA OGRODZENIA W ZESPOLE DWORSKO – PARKOWYM W DĄBROWIE ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO”.

W dniu 27 lipca 2018 roku w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim a Muzeum Regionalnym w Siedlcach na realizację zadania „Budowa ogrodzenia w zespole dworsko-parkowym w Dąbrowie”. Województwo Mazowieckie na realizację zadania przekazało dotację w wysokości 97 700,00 zł. Zadanie dotyczy dokończenia ogrodzenia terenu muzealnego objętego strefą ochrony konserwatorskiej poprzez wykonanie ogrodzenia betonowego…

Szczegóły

WEEKEND SENIORA Z KULTURĄ

W ostatni weekend września z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbędzie się kolejna edycja akcji „60+ kultura”. Jest to akcja skierowana do osób powyżej sześćdziesiątego roku życia. Ma je zachęcić do aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym, dzięki wykorzystaniu oferty dostępnej w ich miejscu zamieszkania. W związku z tą akcją Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie przygotowało…

Szczegóły

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ PRELEKCJI ” WYPIEK CHLEBA WEDŁUG DAWNYCH RECEPTUR”

                  W dniu 15 września odbył się konkurs połączony z prelekcją  „ Wypiek chleba według dawnych receptur”. Prelekcję poprowadził Wojciech Radzikowski – współwłaściciel Piekarni Ratuszowej  Radzikowscy z Siedlec, prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Mazowiecki. Przybliżył uczestnikom historię Piekarni Ratuszowej. Opowiedział także o dawnych sposobach wypieku chleba oraz przedstawił proces jego powstawania.

NARODOWE CZYTANIE

8 września 2018 roku w całym kraju odbyła się akcja Narodowe Czytanie” Przedwiośnia ” Stefana Żeromskiego. Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie po raz drugi włączyło się w akcję. Wspólne czytanie dzieła Żeromskiego rozpoczęło się o godzinie 12.00. Fragmenty lektury czytali aktorzy niezależnego siedleckiego Teatru V.